Vefas
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

Hasvik Kommune

 

Gratislevering  

19. og 26. september kl. 1300-2000

Dette er kun et tilbud til våre abonnenter som betaler for husholdningsrenovasjon og gjelder grovavfall fra husholdning til gjenvinningstasjon på Hasvik.

 

Vi vil presisere at bygg og rivningsavfall ikke inngår i gratisleveringen.

Bygg og rivningsavfall er avfall som oppstår i forbindelse med nybygg, rehabilitering og rivning – f.eks. trevirke, takstein, plater, vinylbelegg, vinduer, isolasjon, tapet/strie, dører, takpapp, taktekke, murstein, betong med og uten armering, fliser, kjøkken/bad/garderobeinnreding osv.  

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2

 

 

 

 

Hasvik Kommune

 

Gratislevering  

19. og 26. september kl. 1300-2000

Dette er kun et tilbud til våre abonnenter som betaler for husholdningsrenovasjon og gjelder grovavfall fra husholdning til gjenvinningstasjon på Hasvik.

 

Vi vil presisere at bygg og rivningsavfall ikke inngår i gratisleveringen.

Bygg og rivningsavfall er avfall som oppstår i forbindelse med nybygg, rehabilitering og rivning – f.eks. trevirke, takstein, plater, vinylbelegg, vinduer, isolasjon, tapet/strie, dører, takpapp, taktekke, murstein, betong med og uten armering, fliser, kjøkken/bad/garderobeinnreding osv.  

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2