Vefas
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

Kautokeino Kommune 

Gratislevering  - Dette er kun et tilbud til våre abonnenter som betaler for husholdningsrenovasjon.

Hannomaras Gjenvinningsstasjon

10. og 11. september.

Maze

25.september kl. 1200-1800

Lahpoluoppal

23. – 24. september

Suosjavri

23.-24. september

 

Miljørute:

Onsdag 25. september

Mieronjavre ved butikken: 1200-1215

Hemmogieddi: 1230-1245

Lahpoluoppal: 1315-1345

Masi: 1430-1700

Vi vil presisere at bygg og rivningsavfall ikke inngår i gratisleveringen.

Bygg og rivningsavfall er avfall som oppstår i forbindelse med nybygg, rehabilitering og rivning – f.eks. trevirke, takstein, plater, vinylbelegg, vinduer, isolasjon, tapet/strie, dører, takpapp, taktekke, murstein, betong med og uten armering, fliser, kjøkken/bad/garderobeinnreding osv.  

 

Små elektrisk avfall må ikke kastes i container for grovavfall, men legges i plastcontainer. Større elektriske ting settes ved siden av. Farlig avfall kan ikke leveres til container, men til Miljørute.

 

For mer info: Vefas iks tlf 78 44 47 50 eller se vår hjemmeside www.vefas.no

2019 Miljørute Farlig avfall

disinrester, spraybokser og små elektrisk avfall.

Det kan også leveres kjøleskap, frysebokser, komfyrer ovner og lignende, men da mot kontant betaling på bilen. Pris pr stk: Kr. 100,-. 

For mer info: Finnmark Gjenvinning. Tlf 78 44 00 66 eller miljøbilen 412 38 844

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2

 

 

 

 

Kautokeino Kommune 

Gratislevering  - Dette er kun et tilbud til våre abonnenter som betaler for husholdningsrenovasjon.

Hannomaras Gjenvinningsstasjon

10. og 11. september.

Maze

25.september kl. 1200-1800

Lahpoluoppal

23. – 24. september

Suosjavri

23.-24. september

 

Miljørute:

Onsdag 25. september

Mieronjavre ved butikken: 1200-1215

Hemmogieddi: 1230-1245

Lahpoluoppal: 1315-1345

Masi: 1430-1700

Vi vil presisere at bygg og rivningsavfall ikke inngår i gratisleveringen.

Bygg og rivningsavfall er avfall som oppstår i forbindelse med nybygg, rehabilitering og rivning – f.eks. trevirke, takstein, plater, vinylbelegg, vinduer, isolasjon, tapet/strie, dører, takpapp, taktekke, murstein, betong med og uten armering, fliser, kjøkken/bad/garderobeinnreding osv.  

 

Små elektrisk avfall må ikke kastes i container for grovavfall, men legges i plastcontainer. Større elektriske ting settes ved siden av. Farlig avfall kan ikke leveres til container, men til Miljørute.

 

For mer info: Vefas iks tlf 78 44 47 50 eller se vår hjemmeside www.vefas.no

2019 Miljørute Farlig avfall

disinrester, spraybokser og små elektrisk avfall.

Det kan også leveres kjøleskap, frysebokser, komfyrer ovner og lignende, men da mot kontant betaling på bilen. Pris pr stk: Kr. 100,-. 

For mer info: Finnmark Gjenvinning. Tlf 78 44 00 66 eller miljøbilen 412 38 844

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2