Vefas
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

Kautokeino Kommune 

Gratislevering  - Dette er kun et tilbud til våre abonnenter som betaler for husholdningsrenovasjon.

Vi vil presisere at bygg og rivningsavfall ikke inngår i gratisleveringen.

Bygg og rivningsavfall er avfall som oppstår i forbindelse med nybygg, rehabilitering og rivning – f.eks. trevirke, takstein, plater, vinylbelegg, vinduer, isolasjon, tapet/strie, dører, takpapp, taktekke, murstein, betong med og uten armering, fliser, kjøkken/bad/garderobeinnreding osv.  

 

Utplasserte containere grovavfall 

 Dato

Bemannet

 

   

Lahpoulouppal

03. og 04. juni

 

Garggoluoppal

05. og 06. juni

 

Maze

05. og 06. juni

Kl. 12.00-18.00

 

   


Avfall som blir lagt ut før containere blir satt ut eller etter containere er tatt inn, vil ikke bli plukket opp av Vefas
.

 

Små elektrisk avfall må ikke kastes i container for grovavfall, men legges i plastcontainer. Større elektriske ting settes ved siden av. Farlig avfall kan ikke leveres til container, men til Miljørute.

 

For mer info: Vefas iks tlf 78 44 47 50 eller se vår hjemmeside www.vefas.no

2019 Miljørute Farlig avfall

 

Sted

Dato

Tidspunkt

 

   

Mieron v/butikken 

Torsdag 6. juni.

Kl. 12.00 - 12.15

Hemmogieddi v/reinkjøttmaked

Torsdag 6. juni.

Kl. 12.30 - 12.45

Lahpoluoppal

Torsdag 6. juni.

Kl. 13.15 - 13.30 

Maze

Torsdag 6. juni.

Kl. 14.30 - 17.00 

 

   

 

   

Miljøruta tar imot farlig avfall som: Maling, spillolje, batterier, syrer, vaskemidler, medisinrester, spraybokser og små elektrisk avfall.

Det kan også leveres kjøleskap, frysebokser, komfyrer ovner og lignende, men da mot kontant betaling på bilen. Pris pr stk: Kr. 100,-. 

For mer info: Finnmark Gjenvinning. Tlf 78 44 00 66 eller miljøbilen 416 10 298

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2

 

 

 

 

Kautokeino Kommune 

Gratislevering  - Dette er kun et tilbud til våre abonnenter som betaler for husholdningsrenovasjon.

Vi vil presisere at bygg og rivningsavfall ikke inngår i gratisleveringen.

Bygg og rivningsavfall er avfall som oppstår i forbindelse med nybygg, rehabilitering og rivning – f.eks. trevirke, takstein, plater, vinylbelegg, vinduer, isolasjon, tapet/strie, dører, takpapp, taktekke, murstein, betong med og uten armering, fliser, kjøkken/bad/garderobeinnreding osv.  

 

Utplasserte containere grovavfall 

 Dato

Bemannet

 

   

Lahpoulouppal

03. og 04. juni

 

Garggoluoppal

05. og 06. juni

 

Maze

05. og 06. juni

Kl. 12.00-18.00

 

   


Avfall som blir lagt ut før containere blir satt ut eller etter containere er tatt inn, vil ikke bli plukket opp av Vefas
.

 

Små elektrisk avfall må ikke kastes i container for grovavfall, men legges i plastcontainer. Større elektriske ting settes ved siden av. Farlig avfall kan ikke leveres til container, men til Miljørute.

 

For mer info: Vefas iks tlf 78 44 47 50 eller se vår hjemmeside www.vefas.no

2019 Miljørute Farlig avfall

 

Sted

Dato

Tidspunkt

 

   

Mieron v/butikken 

Torsdag 6. juni.

Kl. 12.00 - 12.15

Hemmogieddi v/reinkjøttmaked

Torsdag 6. juni.

Kl. 12.30 - 12.45

Lahpoluoppal

Torsdag 6. juni.

Kl. 13.15 - 13.30 

Maze

Torsdag 6. juni.

Kl. 14.30 - 17.00 

 

   

 

   

Miljøruta tar imot farlig avfall som: Maling, spillolje, batterier, syrer, vaskemidler, medisinrester, spraybokser og små elektrisk avfall.

Det kan også leveres kjøleskap, frysebokser, komfyrer ovner og lignende, men da mot kontant betaling på bilen. Pris pr stk: Kr. 100,-. 

For mer info: Finnmark Gjenvinning. Tlf 78 44 00 66 eller miljøbilen 416 10 298

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2