Vefas
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

Kautokeino Kommune 

Gratislevering  - Dette er kun et tilbud til våre abonnenter som betaler for husholdningsrenovasjon.

Vi vil presisere at bygg og rivningsavfall ikke inngår i gratisleveringen.

Bygg og rivningsavfall er avfall som oppstår i forbindelse med nybygg, rehabilitering og rivning – f.eks. trevirke, takstein, plater, vinylbelegg, vinduer, isolasjon, tapet/strie, dører, takpapp, taktekke, murstein, betong med og uten armering, fliser, kjøkken/bad/garderobeinnreding osv.  

 

Hánnomaras gjenvinninstasjon: 22. og 23. mai og 11. og 12. sept. kl. 13-20

Máze: 6 og 7. juni og 26. sept kl. 12-18

Láhpoluoppal: 4.-5. juni og 24.-25. sept 

Gárggoluoppal: 4.-5. juni

Šuoššjávri: 24.-25. sept


I  Máze vil Vefas vil stå med bemannet bil og containere fra kl. 12-18 begge dager. 

OBS! Avfall som blir lagt ut før containere blir satt ut eller etter containere er tatt inn, vil ikke bli plukket opp av Vefas.

 

Farlig avfall kan ikke leveres til container, men til Miljøruta, se dato og tidpunkt nedenfor eller til godkjent mottak for farlig avfall 

 

Miljørute Farlig avfall   

 

Mieron v/butikken

Onsdag 6. juni

Kl. 12.00 - 12.15

Hemmogieddi v/renikjøttmarked

Onsdag 6. juni

Kl. 12.30 - 12.45

Láhpoluoppal

Onsdag 6. juni 

Kl. 13.15 - 13.30

Máze v/fotballbanen

Onsdag 6. juni

Kl. 14.30 – 17.00

     
Mieron v/butikken Onsdag 26. sept 
Hemmogieddi v/renikjøttmarked Onsdag 26. sept  Kl. 12.30 - 12.45
Láhpoluoppal Onsdag 26. sept  Kl. 13.15 - 13.30
Máze v/fotballbanen Onsdag 26. sept  Kl. 14.30 – 17.00

 

Miljøruta tar imot farlig avfall som: Maling, spillolje, batterier, syrer, vaskemidler, medisinrester, spraybokser og små elektrisk avfall.

Det kan også leveres kjøleskap, frysebokser, komfyrer ovner og lignende, men da mot kontant betaling på bilen. Pris pr stk: Kr. 100,- 

 

For mer info: Finnmark Gjenvinning. Tlf 78 44 00 66 eller miljøbilen 93 21 32 71

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2

 

 

 

 

Kautokeino Kommune 

Gratislevering  - Dette er kun et tilbud til våre abonnenter som betaler for husholdningsrenovasjon.

Vi vil presisere at bygg og rivningsavfall ikke inngår i gratisleveringen.

Bygg og rivningsavfall er avfall som oppstår i forbindelse med nybygg, rehabilitering og rivning – f.eks. trevirke, takstein, plater, vinylbelegg, vinduer, isolasjon, tapet/strie, dører, takpapp, taktekke, murstein, betong med og uten armering, fliser, kjøkken/bad/garderobeinnreding osv.  

 

Hánnomaras gjenvinninstasjon: 22. og 23. mai og 11. og 12. sept. kl. 13-20

Máze: 6 og 7. juni og 26. sept kl. 12-18

Láhpoluoppal: 4.-5. juni og 24.-25. sept 

Gárggoluoppal: 4.-5. juni

Šuoššjávri: 24.-25. sept


I  Máze vil Vefas vil stå med bemannet bil og containere fra kl. 12-18 begge dager. 

OBS! Avfall som blir lagt ut før containere blir satt ut eller etter containere er tatt inn, vil ikke bli plukket opp av Vefas.

 

Farlig avfall kan ikke leveres til container, men til Miljøruta, se dato og tidpunkt nedenfor eller til godkjent mottak for farlig avfall 

 

Miljørute Farlig avfall   

 

Mieron v/butikken

Onsdag 6. juni

Kl. 12.00 - 12.15

Hemmogieddi v/renikjøttmarked

Onsdag 6. juni

Kl. 12.30 - 12.45

Láhpoluoppal

Onsdag 6. juni 

Kl. 13.15 - 13.30

Máze v/fotballbanen

Onsdag 6. juni

Kl. 14.30 – 17.00

     
Mieron v/butikken Onsdag 26. sept 
Hemmogieddi v/renikjøttmarked Onsdag 26. sept  Kl. 12.30 - 12.45
Láhpoluoppal Onsdag 26. sept  Kl. 13.15 - 13.30
Máze v/fotballbanen Onsdag 26. sept  Kl. 14.30 – 17.00

 

Miljøruta tar imot farlig avfall som: Maling, spillolje, batterier, syrer, vaskemidler, medisinrester, spraybokser og små elektrisk avfall.

Det kan også leveres kjøleskap, frysebokser, komfyrer ovner og lignende, men da mot kontant betaling på bilen. Pris pr stk: Kr. 100,- 

 

For mer info: Finnmark Gjenvinning. Tlf 78 44 00 66 eller miljøbilen 93 21 32 71

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2