Vefas
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

Alta kommune

 

2019 Miljørute

Vår rydding for privat husholdning Alta og Kautokeino

 

Utplasserte containere grovavfall 

 Dato

Bemannet

Komagfjord

20. og 21. mai.

 

Storekorsnes

20. og 21. mai.

 

Kviby

22. og 23. mai.

Kl. 12.00 – 18.00

Lahpoulouppal

03. og 04. juni

 

Garggoluoppal

05. og 06. juni

 

Maze

05. og 06. juni

Kl. 12.00-18.00

Langfjorden

11. og 12. juni 

 

Talvik

 13. og 14. juni

 Kl. 12.00 – 18.00

Hakkstabben/Kvalfjord

Uke 21

 

 

Avfall som blir lagt ut før containere blir satt ut eller etter containere er tatt inn, vil ikke bli plukket opp av Vefas.

 

Små elektrisk avfall må ikke kastes i container for grovavfall, men legges i plastcontainer. Større elektriske ting settes ved siden av. Farlig avfall kan ikke leveres til container, men til Miljørute.

 

For mer info: Vefas iks tlf 78 44 47 50 eller se vår hjemmeside www.vefas.no

 

2019 Miljørute Farlig avfall

 

Sted

Dato

Tidspunkt

Lille Lerresfjord

Torsdag 23. mai

10.30 - 10.45

Store Lerresfjord

Torsdag 23. mai

11.00 - 11.15

Komagfjord

Torsdag 23. mai

11.30 - 11.45

Korsfjord

Torsdag 23. mai

12.00 - 12.30

Nyvoll

Torsdag 23. mai

13.00 - 13.30

Store Korsnes

Torsdag 23. mai

14.00 - 14.30

Kviby

Torsdag 23. mai

15.00 - 17.00

Mieron v/butikken 

Torsdag 6. juni.

Kl. 12.00 - 12.15

Hemmogieddi v/reinkjøttmaked

Torsdag 6. juni.

Kl. 12.30 - 12.45

Lahpoluoppal

Torsdag 6. juni.

Kl. 13.15 - 13.30 

Maze

Torsdag 6. juni.

Kl. 14.30 - 17.00 

Storsandnes

Torsdag 13. juni

13.00 - 13.15

Isnestoften

Torsdag 13. juni

13.30 - 13.45

Talvik

Torsdag 13. juni

14.30 - 17.00

 

 

 

 

 

Miljøruta tar imot farlig avfall som: Maling, spillolje, batterier, syrer, vaskemidler, medisinrester, spraybokser og små elektrisk avfall.

Det kan også leveres kjøleskap, frysebokser, komfyrer ovner og lignende, men da mot kontant betaling på bilen. Pris pr stk: Kr. 100,- (gjelder ikke Talvik og Kviby)

 

For mer info: Finnmark Gjenvinning. Tlf 78 44 00 66 eller miljøbilen 416 10 298

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2

 

 

 

 

Alta kommune

 

2019 Miljørute

Vår rydding for privat husholdning Alta og Kautokeino

 

Utplasserte containere grovavfall 

 Dato

Bemannet

Komagfjord

20. og 21. mai.

 

Storekorsnes

20. og 21. mai.

 

Kviby

22. og 23. mai.

Kl. 12.00 – 18.00

Lahpoulouppal

03. og 04. juni

 

Garggoluoppal

05. og 06. juni

 

Maze

05. og 06. juni

Kl. 12.00-18.00

Langfjorden

11. og 12. juni 

 

Talvik

 13. og 14. juni

 Kl. 12.00 – 18.00

Hakkstabben/Kvalfjord

Uke 21

 

 

Avfall som blir lagt ut før containere blir satt ut eller etter containere er tatt inn, vil ikke bli plukket opp av Vefas.

 

Små elektrisk avfall må ikke kastes i container for grovavfall, men legges i plastcontainer. Større elektriske ting settes ved siden av. Farlig avfall kan ikke leveres til container, men til Miljørute.

 

For mer info: Vefas iks tlf 78 44 47 50 eller se vår hjemmeside www.vefas.no

 

2019 Miljørute Farlig avfall

 

Sted

Dato

Tidspunkt

Lille Lerresfjord

Torsdag 23. mai

10.30 - 10.45

Store Lerresfjord

Torsdag 23. mai

11.00 - 11.15

Komagfjord

Torsdag 23. mai

11.30 - 11.45

Korsfjord

Torsdag 23. mai

12.00 - 12.30

Nyvoll

Torsdag 23. mai

13.00 - 13.30

Store Korsnes

Torsdag 23. mai

14.00 - 14.30

Kviby

Torsdag 23. mai

15.00 - 17.00

Mieron v/butikken 

Torsdag 6. juni.

Kl. 12.00 - 12.15

Hemmogieddi v/reinkjøttmaked

Torsdag 6. juni.

Kl. 12.30 - 12.45

Lahpoluoppal

Torsdag 6. juni.

Kl. 13.15 - 13.30 

Maze

Torsdag 6. juni.

Kl. 14.30 - 17.00 

Storsandnes

Torsdag 13. juni

13.00 - 13.15

Isnestoften

Torsdag 13. juni

13.30 - 13.45

Talvik

Torsdag 13. juni

14.30 - 17.00

 

 

 

 

 

Miljøruta tar imot farlig avfall som: Maling, spillolje, batterier, syrer, vaskemidler, medisinrester, spraybokser og små elektrisk avfall.

Det kan også leveres kjøleskap, frysebokser, komfyrer ovner og lignende, men da mot kontant betaling på bilen. Pris pr stk: Kr. 100,- (gjelder ikke Talvik og Kviby)

 

For mer info: Finnmark Gjenvinning. Tlf 78 44 00 66 eller miljøbilen 416 10 298

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2