Vefas
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale
Du er nå her: Avfallsmottak / Loppa

Loppa omlastningsstasjon 

Ystnes Gjenvinningsstasjon

Kart

 

Telefon: 78 45 85 45  

 

Åpningstider: Torsdag kl. 12.00 - 18.00

 

Endringer åpningstider  2018 

Stengt

Åpent

Torsdag 29. mars

Tirsdag 27. mars kl. 12-18

Torsdag 10. mai Tirsdag 8. mai kl 12-18
Torsdag 17. mai  Tirsdag 15. mai kl. 12-20

 

Gratislevering av grovavfall fra husholdning   ( kun tilbud til de som betaler renovasjonsavgift)

Vår

Åpningstid

15. mai   Kl. 12.00 - 20.00
24. mai  Kl. 12.00 - 20.00
Høst  
6. september  Kl. 12.00 - 20.00
13. september   Kl. 12.00 - 20.00

 

OBS!  Fra 1. juli må alle som leverer inn bygg- og rivningsavfall betale etter volum.  Les mer om dette her

 

Vi anbefaler  å sortere avfallet hjemme før man drar til gjenvinningstasjonen. 

Da slipper du å gå fram og tilbake mellom de forskjellige containere. 


Hva kan du levere her: 

Elektrisk avfall          

- Alt som går på strøm i form av batteri eller stikkontakt

Trevirke  

- Kun rent trevirke. MDF-plater og sponplater leveres som restavfall

Metall    - Sykler, sinkbøtter, kasseroller, osv.
Bølgepapp     
PCB-vindu   - Isolerglassvindu produsert fra 1965 - 1979
Klorparafinvindu   - Isolerglassvindu fra 1976-1990
Impregnert trevirke   - Trykkimpregnert og kreosotimpregnert
Brennbart restavfall   - sofa, plastmøbler, 

 

Det er ikke anledning å levere matavfall på gjenvinningsstasjonen.

Dette leveres fra avfallsdunken, eller til Stengelsmoen avfallsanlegg i Alta

 

Merk! Følgende avfall kan man levere gratis (kun ved helt rene lass)

-  Farlig avfall inntil 1000 kg pr husstand pr. år

-  PCB- holdige isolerglassruter (inntil 500 kg pr. husstand pr. år)

-  EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall, alt som går på strøm eller batterier)

-  Glass -og metallemballasje

-  Hageavfall (løv, gress, små kvister (inntil 20 mm omkrets )

Impregnert trevirke

- Jern

- Asbest

- Bølgepapp

- Plastemballasje

 

Rent trevirke  (ubehandlet ) fra husholdning - Personbil, Pickup og små varebiler under 3,5 t m/henger kr. 150 ,- 

Priser grovavfall privathusholdning

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2

 

 

 

 

Loppa omlastningsstasjon 

Ystnes Gjenvinningsstasjon

Kart

 

Telefon: 78 45 85 45  

 

Åpningstider: Torsdag kl. 12.00 - 18.00

 

Endringer åpningstider  2018 

Stengt

Åpent

Torsdag 29. mars

Tirsdag 27. mars kl. 12-18

Torsdag 10. mai Tirsdag 8. mai kl 12-18
Torsdag 17. mai  Tirsdag 15. mai kl. 12-20

 

Gratislevering av grovavfall fra husholdning   ( kun tilbud til de som betaler renovasjonsavgift)

Vår

Åpningstid

15. mai   Kl. 12.00 - 20.00
24. mai  Kl. 12.00 - 20.00
Høst  
6. september  Kl. 12.00 - 20.00
13. september   Kl. 12.00 - 20.00

 

OBS!  Fra 1. juli må alle som leverer inn bygg- og rivningsavfall betale etter volum.  Les mer om dette her

 

Vi anbefaler  å sortere avfallet hjemme før man drar til gjenvinningstasjonen. 

Da slipper du å gå fram og tilbake mellom de forskjellige containere. 


Hva kan du levere her: 

Elektrisk avfall          

- Alt som går på strøm i form av batteri eller stikkontakt

Trevirke  

- Kun rent trevirke. MDF-plater og sponplater leveres som restavfall

Metall    - Sykler, sinkbøtter, kasseroller, osv.
Bølgepapp     
PCB-vindu   - Isolerglassvindu produsert fra 1965 - 1979
Klorparafinvindu   - Isolerglassvindu fra 1976-1990
Impregnert trevirke   - Trykkimpregnert og kreosotimpregnert
Brennbart restavfall   - sofa, plastmøbler, 

 

Det er ikke anledning å levere matavfall på gjenvinningsstasjonen.

Dette leveres fra avfallsdunken, eller til Stengelsmoen avfallsanlegg i Alta

 

Merk! Følgende avfall kan man levere gratis (kun ved helt rene lass)

-  Farlig avfall inntil 1000 kg pr husstand pr. år

-  PCB- holdige isolerglassruter (inntil 500 kg pr. husstand pr. år)

-  EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall, alt som går på strøm eller batterier)

-  Glass -og metallemballasje

-  Hageavfall (løv, gress, små kvister (inntil 20 mm omkrets )

Impregnert trevirke

- Jern

- Asbest

- Bølgepapp

- Plastemballasje

 

Rent trevirke  (ubehandlet ) fra husholdning - Personbil, Pickup og små varebiler under 3,5 t m/henger kr. 150 ,- 

Priser grovavfall privathusholdning

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2