Vefas
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale
Du er nå her: Avfallsmottak / Hasvik

Hasvik omlastningsstasjon

Hasvik Gjenvinningsstasjon

kart

Telefon: 78 45 12 00

Åpningstider: Torsdag kl. 13.00 - 18.00

Endringer åpningstider  

Stengt

Åpent

Torsdag 29 mars Tirsdag 27. mars
Torsdag 10. mai  Tirsdag 8. mai 
Torsdag 17. mai  Tirsdag 15. mai 

Vanlig åpningstid 13.00 - 18.00

Gratislevering av grovavfall fra husholdning  (kun tilbud til de som betaler renovasjonsavgift)

Vår

Åpningstid

31. mai  Kl. 13.00 - 20.00
7. juni  Kl. 13.00 - 20.00
   
   
Høst  
20. september  Kl. 13.00 - 20.00
27. september  Kl. 13.00 - 20.00

 

OBS!  Fra 1. juli må alle som leverer inn bygg- og rivningsavfall betale etter vekt.  Les mer om dette her

 

Vi anbefaler å sortere avfallet hjemme før man drar til gjenvinningstasjonen. 

Hva kan du levere her: 

Elektrisk avfall          

- Alt som går på strøm i form av batteri eller stikkontakt

Trevirke  

- Kun rent trevirke. MDF-plater og sponplater leveres som restavfall

Metall    - Sykler, sinkbøtter, kasseroller, rør, takrenner osv.
Bølgepapp     
PCB-vindu   - Isolerglassvindu produsert fra 1965 - 1979
Klorparafinvindu   - Isolerglassvindu fra 1976-1990
Impregnert trevirke   - Trykkimpregnert og kreosotimpregnert
Brennbart restavfall   - sofa, plastmøbler, 

 

Det er ikke anledning å levere matavfall på gjenvinningsstasjonen.

Dette leveres fra avfallsdunken, eller til Stengelsmoen avfallsanlegg i Alta

 

Merk! Følgende avfall kan man levere gratis (kun ved helt rene lass)

Farlig avfall inntil 1000 kg pr husstand pr. år

-    PCB- holdige isolerglassruter (inntil 500 kg pr. husstand pr. år)

-    EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall, alt som går på strøm eller batterier)

-   Glass -og metallemballasje

-    Hageavfall (løv, gress, små kvister (inntil 20 mm omkrets )

Impregnert trevirke

- Jern

- Asbest

- Bølgepapp

- Plastemballasje

 

Rent trevirke  (ubehandlet ) fra husholdning - Personbil, Pickup og små varebiler under 3,5 t m/henger kr. 150 ,-  

Priser grovavfall privathusholdning

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2

 

 

 

 

Hasvik omlastningsstasjon

Hasvik Gjenvinningsstasjon

kart

Telefon: 78 45 12 00

Åpningstider: Torsdag kl. 13.00 - 18.00

Endringer åpningstider  

Stengt

Åpent

Torsdag 29 mars Tirsdag 27. mars
Torsdag 10. mai  Tirsdag 8. mai 
Torsdag 17. mai  Tirsdag 15. mai 

Vanlig åpningstid 13.00 - 18.00

Gratislevering av grovavfall fra husholdning  (kun tilbud til de som betaler renovasjonsavgift)

Vår

Åpningstid

31. mai  Kl. 13.00 - 20.00
7. juni  Kl. 13.00 - 20.00
   
   
Høst  
20. september  Kl. 13.00 - 20.00
27. september  Kl. 13.00 - 20.00

 

OBS!  Fra 1. juli må alle som leverer inn bygg- og rivningsavfall betale etter vekt.  Les mer om dette her

 

Vi anbefaler å sortere avfallet hjemme før man drar til gjenvinningstasjonen. 

Hva kan du levere her: 

Elektrisk avfall          

- Alt som går på strøm i form av batteri eller stikkontakt

Trevirke  

- Kun rent trevirke. MDF-plater og sponplater leveres som restavfall

Metall    - Sykler, sinkbøtter, kasseroller, rør, takrenner osv.
Bølgepapp     
PCB-vindu   - Isolerglassvindu produsert fra 1965 - 1979
Klorparafinvindu   - Isolerglassvindu fra 1976-1990
Impregnert trevirke   - Trykkimpregnert og kreosotimpregnert
Brennbart restavfall   - sofa, plastmøbler, 

 

Det er ikke anledning å levere matavfall på gjenvinningsstasjonen.

Dette leveres fra avfallsdunken, eller til Stengelsmoen avfallsanlegg i Alta

 

Merk! Følgende avfall kan man levere gratis (kun ved helt rene lass)

Farlig avfall inntil 1000 kg pr husstand pr. år

-    PCB- holdige isolerglassruter (inntil 500 kg pr. husstand pr. år)

-    EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall, alt som går på strøm eller batterier)

-   Glass -og metallemballasje

-    Hageavfall (løv, gress, små kvister (inntil 20 mm omkrets )

Impregnert trevirke

- Jern

- Asbest

- Bølgepapp

- Plastemballasje

 

Rent trevirke  (ubehandlet ) fra husholdning - Personbil, Pickup og små varebiler under 3,5 t m/henger kr. 150 ,-  

Priser grovavfall privathusholdning

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2