Vefas
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Postboks 2220
9508 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

 

 

 

 

Stengelsmoen avfallsanlegg

kart

Telefon: 78 44 47 50   Fax: 78 48 24 11

 

Åpningstider: 

Mandag - Fredag 08.15 - 15.00,

Torsdag 08.15 -18.00

Tirsdager fra 23. mai t.o.m 28. september kl. 08.15 - 18.00

Ekstra langåpent:  Torsdag 1. juni og Torsdag 21. september kl. 08.15 - 20.00  


Høst rydding (Gratislevering av grovavfall fra husholdning ): 5. og 6. september kl. 08.15 -20.00

(Dette er kun et tilbud til de som betaler renovasjonsavgift for husholdning) 

 

OBS!  Fra 1. juli må alle som leverer inn bygg- og rivningsavfall betale etter vekt.  Les mer om dette her


Det lønner seg å sortere avfallet hjemme før man drar til avfallsanlegget. 

Da slipper du å gå fram og tilbake mellom de forskjellige containere. 

Slik sorterer du på anlegget:

Elektrisk avfall Eks: Tv antenner, TV apparat, kabler, ledninger, datautstyr, panelovner, kaffetrakter, lamper, komfyrer, vaskemaskiner, varmtvannstanker osv. Elektrisk avfall kan også leveres gratis til forhandler
Papp/kartong-esker Må være rent og tørt
Glass- og blikkemballasje Kun flasker og syltetøyglass, medisinglass, blikkbokser o.l.
Jern/metaller Sykler, sinkbøtter, kasseroller, rør, takrenner osv.
Trevirke Kun rent trevirk som juletrær, greiner 
Restavfall Møbler m/stoff, klær, isopor, hard plast, isolasjon, hageslanger, skitten papp, bøker, osv. MDF-Plater og sponplater
Hageavfall Løv og gress. Hvis dette er i sekker, må det tømmes ut av sekken. Sekken kastes i myk plast. (Kommer du kun med dette er det gratis) Kvister inntil 20 mm omkrets
Myk plast Plastemballasje, plastsekker og plastposer
Farlig Avfall  Trykkimpregnert trevirke, pcb vinduer, bilbatterier 

 Dette er gratis å levere når du kun har slike ting med:

-  Farlig avfall inntil 1000 kg pr husstand pr. år

-  PCB- holdige isolerglassruter (inntil 500 kg pr. husstand pr. år)

-  EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall, alt som går på strøm eller batterier)

-  Glass -og metallemballasje

-  Hageavfall (løv, gress, små kvister (inntil 20 mm omkrets )

- Klær til fretex container

Impregnert trevirke

- Jern og metaller 

- Asbest

- Fyllmasse

- Bølgepapp 

- Plastemballasje

 

Priser stengelsen 2014.pdf    

Rent trevirke  (ubehandlet ) fra husholdning - Personbil, Pickup og små varebiler under 3,5 t m/henger kr. 150 ,- 

Farlig avfall som maling, lim, lakk, olje, bensin, parafin, osv skal ikke leveres på Stengelsmoen avfallsanlegg.  Dette er avfall som husholdningskunder får levert gratis hos Finnmark Gjenvinning Kart

Vefasposten nr 2- 2017

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Stengelsmoen avfallsanlegg

kart

Telefon: 78 44 47 50   Fax: 78 48 24 11

 

Åpningstider: 

Mandag - Fredag 08.15 - 15.00,

Torsdag 08.15 -18.00

Tirsdager fra 23. mai t.o.m 28. september kl. 08.15 - 18.00

Ekstra langåpent:  Torsdag 1. juni og Torsdag 21. september kl. 08.15 - 20.00  


Høst rydding (Gratislevering av grovavfall fra husholdning ): 5. og 6. september kl. 08.15 -20.00

(Dette er kun et tilbud til de som betaler renovasjonsavgift for husholdning) 

 

OBS!  Fra 1. juli må alle som leverer inn bygg- og rivningsavfall betale etter vekt.  Les mer om dette her


Det lønner seg å sortere avfallet hjemme før man drar til avfallsanlegget. 

Da slipper du å gå fram og tilbake mellom de forskjellige containere. 

Slik sorterer du på anlegget:

Elektrisk avfall Eks: Tv antenner, TV apparat, kabler, ledninger, datautstyr, panelovner, kaffetrakter, lamper, komfyrer, vaskemaskiner, varmtvannstanker osv. Elektrisk avfall kan også leveres gratis til forhandler
Papp/kartong-esker Må være rent og tørt
Glass- og blikkemballasje Kun flasker og syltetøyglass, medisinglass, blikkbokser o.l.
Jern/metaller Sykler, sinkbøtter, kasseroller, rør, takrenner osv.
Trevirke Kun rent trevirk som juletrær, greiner 
Restavfall Møbler m/stoff, klær, isopor, hard plast, isolasjon, hageslanger, skitten papp, bøker, osv. MDF-Plater og sponplater
Hageavfall Løv og gress. Hvis dette er i sekker, må det tømmes ut av sekken. Sekken kastes i myk plast. (Kommer du kun med dette er det gratis) Kvister inntil 20 mm omkrets
Myk plast Plastemballasje, plastsekker og plastposer
Farlig Avfall  Trykkimpregnert trevirke, pcb vinduer, bilbatterier 

 Dette er gratis å levere når du kun har slike ting med:

-  Farlig avfall inntil 1000 kg pr husstand pr. år

-  PCB- holdige isolerglassruter (inntil 500 kg pr. husstand pr. år)

-  EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall, alt som går på strøm eller batterier)

-  Glass -og metallemballasje

-  Hageavfall (løv, gress, små kvister (inntil 20 mm omkrets )

- Klær til fretex container

Impregnert trevirke

- Jern og metaller 

- Asbest

- Fyllmasse

- Bølgepapp 

- Plastemballasje

 

Priser stengelsen 2014.pdf    

Rent trevirke  (ubehandlet ) fra husholdning - Personbil, Pickup og små varebiler under 3,5 t m/henger kr. 150 ,- 

Farlig avfall som maling, lim, lakk, olje, bensin, parafin, osv skal ikke leveres på Stengelsmoen avfallsanlegg.  Dette er avfall som husholdningskunder får levert gratis hos Finnmark Gjenvinning Kart

Vefasposten nr 2- 2017

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2