Vefas
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

Stengelsmoen avfallsanlegg

kart

Åpningstider 


(Dette er kun et tilbud til de som betaler renovasjonsavgift for husholdning) 

 

Priser 

Grovavfall fra husholdning  (løsøre fra din husholdning, feks møbler, sykler, gressklippere, elektrisk avfall, jern og metaller)

 • Personbiler, picup og små varebiler kr 150 
 • Personbiler, picup og små varebiler med tilhenger kr. 300,- 

Prisene gjelder for kjøretøy inntil 3,5 tonn. Kjøretøy over 3,5 tonn betaler etter vekt


Rent trevirke (ubehandlet ) fra husholdning 

 • Personbil, Pickup og små varebiler under 3,5 t m/henger kr. 150 ,- 

Bygg- og rivningsavfall   Kr. 1,68 pr kg.

Hva er bygg-og rivningsavfall 

 

Følgende avfall kan man levere gratis (kun ved helt rene lass)

 • Farlig avfall inntil 1000 kg pr husstand pr. år
 • PCB- holdige isolerglassruter (inntil 500 kg pr. husstand pr. år)
 • EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall, alt som går på strøm eller batterier)
 • Glass -og metallemballasje
 • Hageavfall (løv, gress, kvist, planter og trær)
 • Klær til Fretex container
 • Impregnert trevirke
 • Jern og metaller 
 • Asbest
 • Fyllmasse
 • Bølgepapp 
 • Plastemballasje

 

 

Farlig avfall som maling, lim, lakk, olje, bensin, parafin, osv skal ikke leveres på Stengelsmoen avfallsanlegg.  Dette er avfall som husholdningskunder får levert gratis hos Finnmark Gjenvinning Kart

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2

 

 

 

 

Stengelsmoen avfallsanlegg

kart

Åpningstider 


(Dette er kun et tilbud til de som betaler renovasjonsavgift for husholdning) 

 

Priser 

Grovavfall fra husholdning  (løsøre fra din husholdning, feks møbler, sykler, gressklippere, elektrisk avfall, jern og metaller)

Prisene gjelder for kjøretøy inntil 3,5 tonn. Kjøretøy over 3,5 tonn betaler etter vekt


Rent trevirke (ubehandlet ) fra husholdning 

Bygg- og rivningsavfall   Kr. 1,68 pr kg.

Hva er bygg-og rivningsavfall 

 

Følgende avfall kan man levere gratis (kun ved helt rene lass)

 

 

Farlig avfall som maling, lim, lakk, olje, bensin, parafin, osv skal ikke leveres på Stengelsmoen avfallsanlegg.  Dette er avfall som husholdningskunder får levert gratis hos Finnmark Gjenvinning Kart

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2