Vefas
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Postboks 2220
9508 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

 

 

Stengelsmoen avfallsanlegg

kart

Telefon: 78 44 47 50   Fax: 78 48 24 11

 

Åpningstider: 

Mandag - Fredag 08.15 - 15.00,

Torsdag 08.15 -15.00

Tirsdager fra 23. mai t.o.m 28. september kl. 08.15 - 18.00

 

Ekstra langåpent:  Torsdag 1. juni og Torsdag 21. september kl. 08.15 - 20.00  

Gratislevering av grovavfall fra husholdning 2017:

Vår 10 og 11 mai  kl 08.15 - 20.00   
  Tirsdag 30. mai kl. 08.15 -18.00

 

Det lønner seg å sortere avfallet hjemme før man drar til avfallsanlegget. 

Da slipper du å gå fram og tilbake mellom de forskjellige containere. 

Slik sorterer du på anlegget:

Elektrisk avfall Eks: Tv antenner, TV apparat, kabler, ledninger, datautstyr, panelovner, kaffetrakter, lamper, komfyrer, vaskemaskiner, varmtvannstanker osv. Elektrisk avfall kan også leveres gratis til forhandler
Papp/kartong-esker Må være rent og tørt
Glass- og blikkemballasje Kun flasker og syltetøyglass, medisinglass, blikkbokser o.l.
Jern/metaller Sykler, sinkbøtter, kasseroller, rør, takrenner osv.
Trevirke Kun rent trevirk som juletrær, greiner 
Restavfall Møbler m/stoff, klær, isopor, hard plast, isolasjon, hageslanger, skitten papp, bøker, osv. MDF-Plater og sponplater
Hageavfall Løv og gress. Hvis dette er i sekker, må det tømmes ut av sekken. Sekken kastes i myk plast. (Kommer du kun med dette er det gratis)
Myk plast Plastemballasje, plastsekker og plastposer
Farlig Avfall  Trykkimpregnert trevirke, pcb vinduer, bilbatterier 

 Dette er gratis å levere når du kun har slike ting med:

-       Farlig avfall inntil 1000 kg pr husstand pr. år

-       PCB- holdige isolerglassruter (inntil 500 kg pr. husstand pr. år)

-       EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall, alt som går på strøm eller batterier)

-       Glass -og metallemballasje

-       Hageavfall (løv, gress, små kvister)

- Klær til fretex container

Priser stengelsen 2014.pdf    

Rent trevirke fra husholdning - Personbil, Pickup og små varebiler under 3,5 t m/henger kr. 150 ,- 

Farlig avfall som maling, lim, lakk, olje, bensin, parafin, osv skal ikke leveres på Stengelsmoen avfallsanlegg.  Dette er avfall som husholdningskunder får levert gratis hos Finnmark Gjenvinning Kart

Vefasposten nr 1-2017

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2

 

 

 

 

 

 

Stengelsmoen avfallsanlegg

kart

Telefon: 78 44 47 50   Fax: 78 48 24 11

 

Åpningstider: 

Mandag - Fredag 08.15 - 15.00,

Torsdag 08.15 -15.00

Tirsdager fra 23. mai t.o.m 28. september kl. 08.15 - 18.00

 

Ekstra langåpent:  Torsdag 1. juni og Torsdag 21. september kl. 08.15 - 20.00  

Gratislevering av grovavfall fra husholdning 2017:

Vår 10 og 11 mai  kl 08.15 - 20.00   
  Tirsdag 30. mai kl. 08.15 -18.00

 

Det lønner seg å sortere avfallet hjemme før man drar til avfallsanlegget. 

Da slipper du å gå fram og tilbake mellom de forskjellige containere. 

Slik sorterer du på anlegget:

Elektrisk avfall Eks: Tv antenner, TV apparat, kabler, ledninger, datautstyr, panelovner, kaffetrakter, lamper, komfyrer, vaskemaskiner, varmtvannstanker osv. Elektrisk avfall kan også leveres gratis til forhandler
Papp/kartong-esker Må være rent og tørt
Glass- og blikkemballasje Kun flasker og syltetøyglass, medisinglass, blikkbokser o.l.
Jern/metaller Sykler, sinkbøtter, kasseroller, rør, takrenner osv.
Trevirke Kun rent trevirk som juletrær, greiner 
Restavfall Møbler m/stoff, klær, isopor, hard plast, isolasjon, hageslanger, skitten papp, bøker, osv. MDF-Plater og sponplater
Hageavfall Løv og gress. Hvis dette er i sekker, må det tømmes ut av sekken. Sekken kastes i myk plast. (Kommer du kun med dette er det gratis)
Myk plast Plastemballasje, plastsekker og plastposer
Farlig Avfall  Trykkimpregnert trevirke, pcb vinduer, bilbatterier 

 Dette er gratis å levere når du kun har slike ting med:

-       Farlig avfall inntil 1000 kg pr husstand pr. år

-       PCB- holdige isolerglassruter (inntil 500 kg pr. husstand pr. år)

-       EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall, alt som går på strøm eller batterier)

-       Glass -og metallemballasje

-       Hageavfall (løv, gress, små kvister)

- Klær til fretex container

Priser stengelsen 2014.pdf    

Rent trevirke fra husholdning - Personbil, Pickup og små varebiler under 3,5 t m/henger kr. 150 ,- 

Farlig avfall som maling, lim, lakk, olje, bensin, parafin, osv skal ikke leveres på Stengelsmoen avfallsanlegg.  Dette er avfall som husholdningskunder får levert gratis hos Finnmark Gjenvinning Kart

Vefasposten nr 1-2017

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2