Vefas
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Postboks 2220
9508 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale
Du er nå her: Tjenester / Priser

Priser

Renovasjon husholdning

Faktura på renovasjonsavgiften får du fra din kommune sammen med de kommunale avgiftene.

Ved henvendelse vedr faktura og betaling må du ta kontakt med din kommune. 

  

 

 

 

 

 

  140 L 240 L  360 L   Fritidsrenovasjon 
Alta Kr. 3816,25 Kr. 4235,-

Kr. 4827,50

 
Kautokeino Kr. 4581,98 Kr. 4982,58 Kr. 5720,0 4 Kr. 2495,04

Hasvik

Kr. 4625,- Kr. 5180,-  Kr. 5907,50  
Loppa  Kr. 4127,50 Kr. 4625,- Kr. 5100,--  

 

Grovavfall fra husholdning levert Stengelsmoen avfallsanlegg og gjenvinningsstasjoner  

Grovavfall er løsøre fra din husholdning, feks møbler, sykler, gressklippere, elektrisk avfall, jern og metaller

Obs. kun kontantbet (ikke kort) i Kautokeino, Hasvik og Loppa

Rent trevirke  (ubehandlet ) fra husholdning - Personbil, Pickup og små varebiler under 3,5 t m/henger kr. 150 ,- 

Dette er gratis å levere når du rene lass:

-  Farlig avfall inntil 1000 kg pr husstand pr. år

-  PCB- holdige isolerglassruter (inntil 500 kg pr. husstand pr. år)

-  EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall, alt som går på strøm eller batterier)

-  Hageavfall (løv, gress, små kvister (inntil 20 mm omkrets )

Impregnert trevirke

- Jern og metaller 

- Asbest

- Fyllmasse

- Bølgepapp

- Plastemballasje

Vefasposten nr 2- 2017

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2

 

 

 

 

Priser

Renovasjon husholdning

Faktura på renovasjonsavgiften får du fra din kommune sammen med de kommunale avgiftene.

Ved henvendelse vedr faktura og betaling må du ta kontakt med din kommune. 

  

 

 

 

 

 

  140 L 240 L  360 L   Fritidsrenovasjon 
Alta Kr. 3816,25 Kr. 4235,-

Kr. 4827,50

 
Kautokeino Kr. 4581,98 Kr. 4982,58 Kr. 5720,0 4 Kr. 2495,04

Hasvik

Kr. 4625,- Kr. 5180,-  Kr. 5907,50  
Loppa  Kr. 4127,50 Kr. 4625,- Kr. 5100,--  

 

Grovavfall fra husholdning levert Stengelsmoen avfallsanlegg og gjenvinningsstasjoner  

Grovavfall er løsøre fra din husholdning, feks møbler, sykler, gressklippere, elektrisk avfall, jern og metaller

Obs. kun kontantbet (ikke kort) i Kautokeino, Hasvik og Loppa

Rent trevirke  (ubehandlet ) fra husholdning - Personbil, Pickup og små varebiler under 3,5 t m/henger kr. 150 ,- 

Dette er gratis å levere når du rene lass:

-  Farlig avfall inntil 1000 kg pr husstand pr. år

-  PCB- holdige isolerglassruter (inntil 500 kg pr. husstand pr. år)

-  EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall, alt som går på strøm eller batterier)

-  Hageavfall (løv, gress, små kvister (inntil 20 mm omkrets )

Impregnert trevirke

- Jern og metaller 

- Asbest

- Fyllmasse

- Bølgepapp

- Plastemballasje

Vefasposten nr 2- 2017

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2