Vefas
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale
Du er nå her: Renovasjon / Henteavstand

Henteavstand for tømming av avfallsbeholder

De dagene renovatøren tømmer din avfallsbeholder, må beholderen stå 5 meter fra veikanten på kjørbar vei, innen kl. 07.00 for at du skal ha krav på renovering. Hvis beholderen ikke står ved veikant på renovasjonsdagen, anser vi det slik at du ikke ønsker renovering.

Våre renovatører kan hente beholdere som står inntil 30 meter fra veikanten mot et gebyr som faktureres 1 gang i året.

 

Priser pr. år

  5 - 10 meter kr. 250,-

10 - 20 meter kr. 500,-

20 - 30 meter kr. 750,-

Over 30 meter etter avtale 

Søknad om serviceavtale - fritak henteavstand uten merkostnad

Funksjonshemmede som bor alene, kan etter søknad få innvilget fritak for henteavstand av avfallsbeholderen uten tillegg i pris.

Søknad m/legeattest sendes til:

Vefas iks, pb. 2220, 9508 Alta  

 

 

 

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2

 

 

 

 

Henteavstand for tømming av avfallsbeholder

De dagene renovatøren tømmer din avfallsbeholder, må beholderen stå 5 meter fra veikanten på kjørbar vei, innen kl. 07.00 for at du skal ha krav på renovering. Hvis beholderen ikke står ved veikant på renovasjonsdagen, anser vi det slik at du ikke ønsker renovering.

Våre renovatører kan hente beholdere som står inntil 30 meter fra veikanten mot et gebyr som faktureres 1 gang i året.

 

Priser pr. år

  5 - 10 meter kr. 250,-

10 - 20 meter kr. 500,-

20 - 30 meter kr. 750,-

Over 30 meter etter avtale 

Søknad om serviceavtale - fritak henteavstand uten merkostnad

Funksjonshemmede som bor alene, kan etter søknad få innvilget fritak for henteavstand av avfallsbeholderen uten tillegg i pris.

Søknad m/legeattest sendes til:

Vefas iks, pb. 2220, 9508 Alta  

 

 

 

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2