Vefas
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale
Du er nå her: Tjenester / Kompostering

Kompostering

Ønsker du en avtale på komposteringstilskudd?  Vefas iks tilbyr kr 300,-pr. påbegynte år  i tilskudd ved at du komposterer ditt matavfall. 

 

Følgende vilkår gjelder:

Sortering

Alt bioavfall fra husholdningen skal til enhver tid komposteres etter godkjent metode, forskriftsmessig og ikke blandes med det øvrige avfallet. 

Det er ikke tillatt å legge matavfall i poser for kildesortering eller restavfallspose.
 
Det øvrige avfallet skal sorteres i fraksjoner som VEFAS IKS til enhver tid har ordninger for.

Krav til utstyr og gjennomføring
 
Godkjent utstyr og metode: binge for varmkompost eller Bokashi
 
Hjemmekomposteringen skal foregå hele året for abonnent og eiendom som inngår avtalen.
 
Kompostbingen skal være isolert og sikret mot skadedyr på en slik måte at de ikke kommer til avfallet.
 
Kompostbingen skal plasseres slik at den ikke er til sjenanse for naboer eller forbipasserende.
 
For at hjemmekomposteringen skal foregå på en hygienisk tilfredsstillende måte skal det regelmessig blandes strø i komposten. Strøet kan være tørt hageavfall, bark, torv, sagspon, flis e.l.
 
Økonomi
 
Vefas IKS utbetaler komposteringstilskudd til abonnenten pr. påbegynt år i henhold til vedtatte satser p.t. kr 300,-
 
 
Plikter og rettigheter
 
VEFAS IKS vil gi nødvendig veiledning og har rett til å føre kontroll med at komposteringen skjer i samsvar med vilkårene. VEFAS IKS kan gi pålegg om tiltak dersom avtalen ikke følges, og kan ved behov fastsette ytterligere vilkår for avtalen.
 
VEFAS IKS kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom vilkårene i avtalen eller andre pålegg fra VEFAS IKS ikke blir fulgt. Abonnenten kan si opp avtalen skriftlig med en måneds varsel.
 
Dersom det blir endring i abonnentsforholdet, f. eks. salg av eiendom, flytting eller utleie skal det gis beskjed om dette til VEFAS IKS innen 30 dager.
 

Last ned avtalen her , fyll den ut og send den til oss på  mail til firmapost@vefas.no med emne kompostavtale eller pr post til Vefas iks, Amtmannsnesveien 101, 9515 Alta 

 

Les mer om Bokashi og varmkompostering 

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2

 

 

 

 

Kompostering

Ønsker du en avtale på komposteringstilskudd?  Vefas iks tilbyr kr 300,-pr. påbegynte år  i tilskudd ved at du komposterer ditt matavfall. 

 

Følgende vilkår gjelder:

Sortering

Alt bioavfall fra husholdningen skal til enhver tid komposteres etter godkjent metode, forskriftsmessig og ikke blandes med det øvrige avfallet. 

Det er ikke tillatt å legge matavfall i poser for kildesortering eller restavfallspose.
 
Det øvrige avfallet skal sorteres i fraksjoner som VEFAS IKS til enhver tid har ordninger for.

Krav til utstyr og gjennomføring
 
Godkjent utstyr og metode: binge for varmkompost eller Bokashi
 
Hjemmekomposteringen skal foregå hele året for abonnent og eiendom som inngår avtalen.
 
Kompostbingen skal være isolert og sikret mot skadedyr på en slik måte at de ikke kommer til avfallet.
 
Kompostbingen skal plasseres slik at den ikke er til sjenanse for naboer eller forbipasserende.
 
For at hjemmekomposteringen skal foregå på en hygienisk tilfredsstillende måte skal det regelmessig blandes strø i komposten. Strøet kan være tørt hageavfall, bark, torv, sagspon, flis e.l.
 
Økonomi
 
Vefas IKS utbetaler komposteringstilskudd til abonnenten pr. påbegynt år i henhold til vedtatte satser p.t. kr 300,-
 
 
Plikter og rettigheter
 
VEFAS IKS vil gi nødvendig veiledning og har rett til å føre kontroll med at komposteringen skjer i samsvar med vilkårene. VEFAS IKS kan gi pålegg om tiltak dersom avtalen ikke følges, og kan ved behov fastsette ytterligere vilkår for avtalen.
 
VEFAS IKS kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom vilkårene i avtalen eller andre pålegg fra VEFAS IKS ikke blir fulgt. Abonnenten kan si opp avtalen skriftlig med en måneds varsel.
 
Dersom det blir endring i abonnentsforholdet, f. eks. salg av eiendom, flytting eller utleie skal det gis beskjed om dette til VEFAS IKS innen 30 dager.
 

Last ned avtalen her , fyll den ut og send den til oss på  mail til firmapost@vefas.no med emne kompostavtale eller pr post til Vefas iks, Amtmannsnesveien 101, 9515 Alta 

 

Les mer om Bokashi og varmkompostering 

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2