Vefas
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale
Du er nå her: Renovasjon / Kildesortering

Hvorfor kildesortere?

 

Kildesortering er et godt og enkelt miljøtiltak som alle kan gjøre. Ved å kildesortere avfallet vårt tar vi vare på ressursene i avfallet, og sikrer at farlig avfall blir håndtert på en forsvarlig måte. Avfall som kildesorteres kan materialgjenvinnes og brukes som råstoff i produksjon av nye produkter. Da begrenser vi uttaket av naturressurser, og bruker mindre energi.

Etter tall fra SSB  kastet hver nordmann i 2014 i gjennomsnitt 438 kg pr innbygger i motsetning til 237 kg i 1997.

Og i Finnmark kastet vi 371 kg avfall pr. innbygger. 

 

 

 

Hva vil du kildesortere ?

 

 

Hvorfor kildesortere?

 

Kildesortering er et godt og enkelt miljøtiltak som alle kan gjøre. Ved å kildesortere avfallet vårt tar vi vare på ressursene i avfallet, og sikrer at farlig avfall blir håndtert på en forsvarlig måte. Avfall som kildesorteres kan materialgjenvinnes og brukes som råstoff i produksjon av nye produkter. Da begrenser vi uttaket av naturressurser, og bruker mindre energi.

Etter tall fra SSB  kastet hver nordmann i 2014 i gjennomsnitt 438 kg pr innbygger i motsetning til 237 kg i 1997.

Og i Finnmark kastet vi 371 kg avfall pr. innbygger. 

 

 

 

Hva vil du kildesortere ?