Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Postboks 2220
9508 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

Containere

Vefas Retur kan tilby containere i flere størrelse og til forskjellig bruk

 


   2,3m3 vippe

6 - 8m3 combi

 


krokliftkasser
krokliftcontainer

comprimator 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004

Containere

Vefas Retur kan tilby containere i flere størrelse og til forskjellig bruk

 


   2,3m3 vippe

6 - 8m3 combi

 


krokliftkasser
krokliftcontainer

comprimator 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004