Vefas
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale
Du er nå her: Nyhetsartikkel

Plastsortering ikke bortkastet

Skrevet av: Siw Thomassen         Dato: 05.03.10 10:17

Det har vært i den siste tiden mye i riksmedia vedr nytten ved å kildesortere plastemballasje, men Vefas mener at det er fornuftig å kildesortere.

PRESSEMELDING FRA VEFAS IKS

Er sortering bare tull??

 Det har de siste dagene pågått en debatt i riksmedia om det er et godt miljøtiltak å materialgjenvinne plast, og det settes også spørsmålstegn ved materialgjenvinning og kildesortering som system. To forskjellige forskningsmiljøer har laget hver sin rapport, og konkludert helt motsatt.  

Som leder i det lokale avfallselskapet Vefas, og ansvarlig for en masse ”rot” på og i mange kjøkkenbenker blir jeg naturlig nok konfrontert og utfordret på påstander om at kildesortering er tull. Vi er også litt redd for at ”negativ” omtale av kildesortering kan påvirke sorteringen negativt.

Mitt svar på dette er at det tvert om er svært fornuftig å kildesortere, og det er DU som er nøkkelen for å gjøre sorteringen så god som mulig.     

I en artikkel i tidsskriftet Samfunnsøkonomen tar forskningsleder Annegrete Bruvoll fra Statistisk sentralbyrå (SSB) et oppgjør med søppelgjenvinning, spesielt gjenvinning av plast. Artikkelen viser hvor lite olje som spares ved gjenvinning av plast. ”Hvis alt norsk plastavfall ble gjenvunnet, ville det bare tilsvare rundt 0,3 prosent av det norske oljeuttaket. Med dagens nasjonale gjenvinning er innsparingen bare 0,04 prosent! Den samme innsparingen kunne gjøres ved å stanse de norske oljekranene i tre og en halv time hvert år. Miljøregnskapet her står seg ikke særlig godt mot uttak av nye naturressurser, sier Bruvoll”.

Som leder i et lite avfallselskap i Finnmark, og helt uten kompetanse på forskning, er jeg nødt til å stille spørsmål om hvilken metodikk, og hva man har ønsket å dokumentere med dette. Forskning skal jo helst være nøytral, og bringe frem fakta. Her gjør man ett poeng av at man heller burde stenge den norske oljekrana i noen timer. Hvor er denne krana, og kan jeg påvirke til at den stenges. Neppe. Men plastavfallet, det er allerede der, og vi kan gjøre noe med det. Eget forbruk og eget avfall, DET kan vi faktisk gjøre noe med. Det som også er kjent for oss som jobber med dette, er at det foreligger en rapport også fra Østfoldforskning, der man er kommet til helt motsatt konklusjon på samme tema!!

For at vi som jobber med dette ute i felten, skal kunne si til folk at dette er ”godt klima- og miljøarbeid i praksis”, bør forskningsmiljøene instrueres til i det minste å bruke samme metodikk, før de sprer ut sin forsker- informasjon som oppleste sannheter. Vefas er fortsatt pålagt å samle inn og behandle det avfallet innbyggerne genererer på en mest mulig bruker-, kostnads- og miljøvennlig måte.

Plasten vi snakker om her, har allerede oppstått som avfall. Spørsmålet blir da hvorvidt det er mest lønnsomt for miljøet å materialgjenvinne plasten eller sende den til energiutnyttelse ved forbrenning. For prosjektet ”Klimaregnskapet for avfallshåndtering” som Østfoldforskning har gjennomført er det utviklet en modell for beregning av netto klimagassutslipp ved avfallshåndtering av ulike avfallstyper, basert på en livsløpsmetodikk i henhold til ISO-standard 14044. Slike livsløpsanalyser viser at det er miljøvennlig at plastavfallet kommer inn i kretsløpet igjen, og at det lages nye plastprodukter.

Vi vet at det legges inn mye ressurser i skylling, tørking hjemme. Vi samler inn, presser og pakker for transport til fabrikk. Retur-plast har etter hvert blitt en betalbar vare som følge av den jobben vi i fellesskap gjør, og prisen er faktisk på tur OPP. Materialgjenvinning er bedre for miljøet enn dagens energigjenvinning, uansett behandlingsmåte. Økt grad av kildesortering vil kunne gi ytterligere reduserte klimagassutslipp.   

Vefas eller undertegnede er overhodet ikke fanatisk tilhenger av kildesortering for enhver pris, men har tro på de valg som er gjort på vegne av alle innbyggerne i vår region, og vi vil holde fast på den strategien. Kildesortering av husholdningsplast vil fortsette i Vefas sine eierkommuner så lenge dette  kan gjøres på en kostnads- og miljøriktig måte.

For Vefas IKS

Kjetil Romsdal

Adm. Direktør

 

LENKER : LCA-analyse for hushodningsplast fra Østfoldforskning, Grønt Punkt Norge 

 

 

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2

 

 

 

 

Plastsortering ikke bortkastet

Skrevet av: Siw Thomassen         Dato: 05.03.10 10:17

Det har vært i den siste tiden mye i riksmedia vedr nytten ved å kildesortere plastemballasje, men Vefas mener at det er fornuftig å kildesortere.

PRESSEMELDING FRA VEFAS IKS

Er sortering bare tull??

 Det har de siste dagene pågått en debatt i riksmedia om det er et godt miljøtiltak å materialgjenvinne plast, og det settes også spørsmålstegn ved materialgjenvinning og kildesortering som system. To forskjellige forskningsmiljøer har laget hver sin rapport, og konkludert helt motsatt.  

Som leder i det lokale avfallselskapet Vefas, og ansvarlig for en masse ”rot” på og i mange kjøkkenbenker blir jeg naturlig nok konfrontert og utfordret på påstander om at kildesortering er tull. Vi er også litt redd for at ”negativ” omtale av kildesortering kan påvirke sorteringen negativt.

Mitt svar på dette er at det tvert om er svært fornuftig å kildesortere, og det er DU som er nøkkelen for å gjøre sorteringen så god som mulig.     

I en artikkel i tidsskriftet Samfunnsøkonomen tar forskningsleder Annegrete Bruvoll fra Statistisk sentralbyrå (SSB) et oppgjør med søppelgjenvinning, spesielt gjenvinning av plast. Artikkelen viser hvor lite olje som spares ved gjenvinning av plast. ”Hvis alt norsk plastavfall ble gjenvunnet, ville det bare tilsvare rundt 0,3 prosent av det norske oljeuttaket. Med dagens nasjonale gjenvinning er innsparingen bare 0,04 prosent! Den samme innsparingen kunne gjøres ved å stanse de norske oljekranene i tre og en halv time hvert år. Miljøregnskapet her står seg ikke særlig godt mot uttak av nye naturressurser, sier Bruvoll”.

Som leder i et lite avfallselskap i Finnmark, og helt uten kompetanse på forskning, er jeg nødt til å stille spørsmål om hvilken metodikk, og hva man har ønsket å dokumentere med dette. Forskning skal jo helst være nøytral, og bringe frem fakta. Her gjør man ett poeng av at man heller burde stenge den norske oljekrana i noen timer. Hvor er denne krana, og kan jeg påvirke til at den stenges. Neppe. Men plastavfallet, det er allerede der, og vi kan gjøre noe med det. Eget forbruk og eget avfall, DET kan vi faktisk gjøre noe med. Det som også er kjent for oss som jobber med dette, er at det foreligger en rapport også fra Østfoldforskning, der man er kommet til helt motsatt konklusjon på samme tema!!

For at vi som jobber med dette ute i felten, skal kunne si til folk at dette er ”godt klima- og miljøarbeid i praksis”, bør forskningsmiljøene instrueres til i det minste å bruke samme metodikk, før de sprer ut sin forsker- informasjon som oppleste sannheter. Vefas er fortsatt pålagt å samle inn og behandle det avfallet innbyggerne genererer på en mest mulig bruker-, kostnads- og miljøvennlig måte.

Plasten vi snakker om her, har allerede oppstått som avfall. Spørsmålet blir da hvorvidt det er mest lønnsomt for miljøet å materialgjenvinne plasten eller sende den til energiutnyttelse ved forbrenning. For prosjektet ”Klimaregnskapet for avfallshåndtering” som Østfoldforskning har gjennomført er det utviklet en modell for beregning av netto klimagassutslipp ved avfallshåndtering av ulike avfallstyper, basert på en livsløpsmetodikk i henhold til ISO-standard 14044. Slike livsløpsanalyser viser at det er miljøvennlig at plastavfallet kommer inn i kretsløpet igjen, og at det lages nye plastprodukter.

Vi vet at det legges inn mye ressurser i skylling, tørking hjemme. Vi samler inn, presser og pakker for transport til fabrikk. Retur-plast har etter hvert blitt en betalbar vare som følge av den jobben vi i fellesskap gjør, og prisen er faktisk på tur OPP. Materialgjenvinning er bedre for miljøet enn dagens energigjenvinning, uansett behandlingsmåte. Økt grad av kildesortering vil kunne gi ytterligere reduserte klimagassutslipp.   

Vefas eller undertegnede er overhodet ikke fanatisk tilhenger av kildesortering for enhver pris, men har tro på de valg som er gjort på vegne av alle innbyggerne i vår region, og vi vil holde fast på den strategien. Kildesortering av husholdningsplast vil fortsette i Vefas sine eierkommuner så lenge dette  kan gjøres på en kostnads- og miljøriktig måte.

For Vefas IKS

Kjetil Romsdal

Adm. Direktør

 

LENKER : LCA-analyse for hushodningsplast fra Østfoldforskning, Grønt Punkt Norge 

 

 

Vefasposten_nr2-2018 

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2